Thursday, December 10

Bangkit daripada tidur Jahiliyah

Saya pernah memperoleh tulisan ini di dalam YG MUSCOM, badan agama KYUEM, tetapi tak pasti siapakah penulis asalnya;/......

Pemerintahan kerajaan Islam di Baghdad jatuh dek serangan Monggol pimpinan Hulagu pada 1258. Sebagaimana tujuan Hulagu menjajah Baghdad adalah untuk memusnahkan semangat umat Islam secara umumnya, demikian juga negara-negara Berikat terutamanya Inggeris dan Perdana Menterinya sendiri, Winston Churchill menjadikan usaha memusnahkan semangat dan keperibadian umat Islam dengan menakluk Baghdad dan Baitul Maqdis. Mereka mengulangi peristiwa penaklukan Hulagu ke atas dunia Islam.

British memalui anak emasnya, Parti al-Ittihad wa al-Taraki (Parti Bersatu dan Kebangkitan ) yang menggulingkan kerajaan Sultan Abdul Hamid telah mengubah banyak undang-undang syariah kepada undang-undang Barat, merubah sistem pendidikan menurut sistem Barat dan mengembangkan rasa perkauman al-Turaniyah iaitu semangat perkauman bangsa Turki. (sounds familiar)

Dengan tewasnya dunia Islam di bawah pemerintahan ketenteraan penjajah atau di bawah pemerintahan raja-raja yang dilantik dan dalangi oleh mereka, maka jahiliyah telah kembali semula mencengkam dunia Islam. Mereka mula menguasai ke akar umbinya, mengarahkan setiap institusi politik dan menguasai badan pendidikan, institusi perdagangan dan ekonomi dunia Islam. Dengan itu, mereka berjaya mempengaruhi hati orang-orang Islam samada secara suka atau terpaksa.

Alhamdulillah, muktakhir ini kita menyaksikan kebangkitan Islam sebagaimana yang dijanjikan Allah sedang berlaku.

Jika Allah bertanya di akhirat nanti

"Semasa kebangkitan Islam di akhir zaman, apakah yang kau buat?"


maka seharusnya kita menggunakan sisa kehidupan yang tinggal ini untuk mencari jawapan kepada persoalan itu.

No comments: